Vegårshei ungdomsskole

Vi har inngått avtale med Vegårshei kommune om bygging av ny ungdomsskole på totalt 1078 m2 med tilhørende utomhusområder. Kontrakten har en verdi på drøye 21 millioner eks. mva.

Hytte Fie

 

Her bygger vi på en fantastisk tomt som ligger rett innenfor 100 metersbeltet. Arkitekten har lagt vekt på stor grad av utnyttelse, så her er det ikke en eneste kvadratmeter benyttet til gangarealer, men heller overbygde uteområder. Fasadene skal være 100 % vedlikeholdsfrie med cedertre kledning og aluminium vinduer fra Schuco. Prosjektet skal ferdigstilles desember 2017.

Tjennaparken, Tvedestrand

Vi er nå godt i gang med 1. byggetrinn på Tjennaparken, dette består i ett leilighetbygg med 9 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet har flott beliggenhet ved tjenna og badeparken samtidig som det er umiddelbar nærhet til sentrum. Bygget skal ferdigstilles våren 2018

Bilder fra byggingen:

 

Enebolig med leiligheter Ekornstubben, Risør

 

Vi jobber med ett stort enebolig prosjekt i Oterlia 3 i Risør. Prosjektet er tegnet av Kritt arkitekter as. Her bygges det med Thermomur, stål og hulldekker i underetasjen, mens hovedplanet bygges som en tradisjonell trekonstruksjon. Det som er spesielt her er at det bygges ett Atrium midt inne i boligen. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017

 


 

Leilighetsbygg, Kringsjågrenda Oslo

 

Vi bygger om en enebolig til 3 store leiligheter og en hybel. Her går vi drastisk til verks og graver oss ned 2,5 etasjer helt inntil eksisterende bygg. Det bygges derfor med vanntette betongkonstruksjoner i kjelleretasjen og med en kombinasjon av betong, Thermomur, stål og tre i resterende konstruksjon. Det er Kritt arkitekter as som har stått for utformingen. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017

Bilder fra byggingen

 

 

Page 1 of 8