Category: Leiligheter (Page 2 of 3)

Tjennaparken, Tvedestrand

 

Vi er ferdige med 1. byggetrinn på Tjennaparken, dette består i ett leilighetbygg med 9 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet har flott beliggenhet ved tjenna og badeparken samtidig som det er umiddelbar nærhet til sentrum. Bygget ble ferdigstilt våren 2018

 

Glastad panorama

Her har vi bygget 3 av 4 stk firmannsboliger og holder nå på med bygg nr. 4. Det er arkitekt Goutbeek as som har utformet boligene på oppdrag for byggherre, Glastad panorama as. Her er det lagt vekt på å bygge leiligheter som er gode å bo i og vi har derfor lagt inn en etasjeskille med hulldekker og påstøp i betong. Da har man eliminert lyd problematikken som man ofte opplever i slike bygg. Bygg nr 3 ble ferdigstilt våren 2017 og siste byggetrinn overleveres mai 2018. Det er fremdeles ledige leiligheter i bygg 4.

 

Leilighetsbygg, Kringsjågrenda Oslo

 

Vi bygget om en enebolig til 3 store leiligheter og en hybel. Her gikk vi drastisk til verks og gravde oss ned 2,5 etasjer helt inntil eksisterende bygg. Det ble bygget med vanntette betongkonstruksjoner i kjelleretasjen og med en kombinasjon av betong, Thermomur, stål og tre i resterende konstruksjon. Det er Kritt arkitekter as som har stått for utformingen. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017.

Barbu brygge bygg A

 

 

Vi har hatt ansvaret for de utvendige tømrerarbeidene på dette bygget. Bygget vil romme 28 leiligheter og parkeringskjeller når det står ferdig.

 

 

Kommunale leIligheter i Vegårshei

 

dsc_0047dsc_0056

Olstadveien og Djuptjennveien, Vegårshei. Vi vant 2 oppdrag i Vegårshei kommune på prosjektering og bygging av en 3 manns og en 4 mannsbolig. Byggene sto ferdige og ble overlevert kommunen i desember 2016. Byggene tilfredstiller Husbankens krav til lån og tilskudd.

 

 

Page 2 of 3