Category: Næringsbygg (Page 1 of 2)

Industribygg i Bamble

Vi bygger i samarbeid med Ganitt as nytt industribygg for Oldroy på Skjerkøya i Bamble. Bygget er på 3900 m2 og skal være produksjonslokaler for produksjon av membraner og duker for byggeindustrien. Vi har ansvaret for alle betongarbeidene. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2019.

Her kan du følge fremdriften:  https://kunde.byggekamera.no/?u=oldroyd&camera=BK0127&width=fullsize

 

 

Risør brannstasjon og verksted

 

Vi utførte rehabilitering/ombygging av den eksisterende brannstasjonen hvor vi etterisolerte fasadene/taket og byttet til lavenergivinduer. Stasjonen har nå en helt vedlikeholdsfri fasade med Steni plater og PVC vinduer, i tillegg har kontorene blitt totalrenovert og fått nye tekniske anlegg.  Vi bygget også nytt moderne verksted, garderober og kaldtlager til driftsavdelingen til Risør kommune. Arkitekt: Point arkitektur as. Totalverdi på oppdraget er kr 24,5 mill. eks. mva.

Bilder fra stålbygget og garsjeanlegg:

 

Fjernvarmeanlegg Drangedal

Fjernvarmeanlegg for Drangedal kommune. Vi hadde ansvaret for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Siden anlegget ligger i ett område hvor mange går tur er det lagt vekt på en god estetikk. Det er også mulig å følge prosessen via en skjerm som er plassert på innsiden av den store vindusflaten. Bygget ble ferdigstilt våren 2013. Kapasitet 3,5 MW

1212 1214

Mysen fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg for Østfold energi i Mysen. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjektering på oppdrag fra RSM. Dette var anlegg nr 4 som vi har bygget sammen med RSM, det er også det største og mest utfordrende av dem.

Hele bygget er fundamentert på peler med solide betong fundamenter/konstruksjoner og stålbygg. Største høyde er de 18 meter høye akkumulatortankene med en vekt på 175 tonn pr. stk., så her måtte man være sikker på at fundamentene var solide. Selve veggskivene er 16 meter høye. Anlegget har en kapasitet på 9,45 MW og hoved energikilden er flis med sekundært gass og strøm.

Anlegget ble overlevert våren 2014

903 906 991 992 1016 1297 20130805_122522 20130805_122642 IMG_2286 Mobil (1318)

Kiwi Risør

 

Totalentreprise på bygging av ny Kiwi butikk, bowlinghall, cafe og treningssenter med Squash hall. De eksisterende butikklokalene ble også rehabilitert. Det var A7 arkitekter som sto for utformingen. Totalt 3000 m2.

Bygget sto ferdig våren 2006.

 

Page 1 of 2