Category: Næringsbygg (Page 2 of 2)

Kiwi Risør

 

Totalentreprise på bygging av ny Kiwi butikk, bowlinghall, cafe og treningssenter med Squash hall. De eksisterende butikklokalene ble også rehabilitert. Det var A7 arkitekter som sto for utformingen. Totalt 3000 m2.

Bygget sto ferdig våren 2006.

 

Myra varmesentral, Arendal

20160126_105432Fjernvarmeanlegg for AT skog og Arendal kommune. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Bygget består av en betongsilo, kjeller for akkumulatortank og generell fundamentering i betong. Veggene bygges med trematerialer av estetiske hensyn samt at AT skog naturlig nok hadde ett ønske om at det benyttes trematerialer. Effekten er 3 MW og anlegget leverer varme til SamEyde videregående skole, skøytebanen samt eldresenter mm.

Bygget sto ferdig i 2012.

DSC_0448 - Kopi DSC_0449 - Kopi

DSC_0445 DSC_0452 - Kopi DSC_0454 - Kopi DSC_0461

Moland biovarme

Myra varmesentral på Akland i Risør for RSM og AT skog. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og prosjekteringen av disse. Anlegget leverer varme til hele industriområdet Siva Akland. Effekt 3,5 MW

Bygget sto ferdig sommeren 2010

DSC_0058 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0071

Bosvik Vannverk

Komplett ombygging og tilbygg av Bosvik vannverk for Risør kommune. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og koordineringen av prosjektet. Her er det bygget med en kombinasjon av betong, mur og stål. Tilbygget er på 300 m2 samt rehabilitering av 200 m2 og bygget fremstår nå som nytt. Utfordringen her var at anlegget skulle være i full drift i byggeperioden.

Bygget sto ferdig våren 2008.

 

Page 2 of 2