Category: Næringsbygg (Page 2 of 2)

Mysen fjernvarmeanlegg

Fjernvarmeanlegg for Østfold energi i Mysen. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjektering på oppdrag fra RSM. Dette var anlegg nr 4 som vi har bygget sammen med RSM, det er også det største og mest utfordrende av dem.

Hele bygget er fundamentert på peler med solide betong fundamenter/konstruksjoner og stålbygg. Største høyde er de 18 meter høye akkumulatortankene med en vekt på 175 tonn pr. stk., så her måtte man være sikker på at fundamentene var solide. Selve veggskivene er 16 meter høye. Anlegget har en kapasitet på 9,45 MW og hoved energikilden er flis med sekundært gass og strøm.

Anlegget ble overlevert våren 2014

903 906 991 992 1016 1297 20130805_122522 20130805_122642 IMG_2286 Mobil (1318)

Kiwi Risør

 

Totalentreprise på bygging av ny Kiwi butikk, bowlinghall, cafe og treningssenter med Squash hall. De eksisterende butikklokalene ble også rehabilitert. Det var A7 arkitekter som sto for utformingen. Totalt 3000 m2.

Bygget sto ferdig våren 2006.

 

Myra varmesentral, Arendal

20160126_105432Fjernvarmeanlegg for AT skog og Arendal kommune. Vi hadde totalansvar for alle bygningsmessige arbeider samt prosjekteringen. Bygget består av en betongsilo, kjeller for akkumulatortank og generell fundamentering i betong. Veggene bygges med trematerialer av estetiske hensyn samt at AT skog naturlig nok hadde ett ønske om at det benyttes trematerialer. Effekten er 3 MW og anlegget leverer varme til SamEyde videregående skole, skøytebanen samt eldresenter mm.

Bygget sto ferdig i 2012.

DSC_0448 - Kopi DSC_0449 - Kopi

DSC_0445 DSC_0452 - Kopi DSC_0454 - Kopi DSC_0461

Moland biovarme

Myra varmesentral på Akland i Risør for RSM og AT skog. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og prosjekteringen av disse. Anlegget leverer varme til hele industriområdet Siva Akland. Effekt 3,5 MW

Bygget sto ferdig sommeren 2010

DSC_0058 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0071

Bosvik Vannverk

Komplett ombygging og tilbygg av Bosvik vannverk for Risør kommune. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider og koordineringen av prosjektet. Her er det bygget med en kombinasjon av betong, mur og stål. Tilbygget er på 300 m2 samt rehabilitering av 200 m2 og bygget fremstår nå som nytt. Utfordringen her var at anlegget skulle være i full drift i byggeperioden.

Bygget sto ferdig våren 2008.

 

Page 2 of 2