Vi vant konkurransen på prosjektering og bygging av nye lokaler til Resolve i Risør. Lokalene vil bestå av vaskeri, lager, garderober, møterom og kontorer. Total bygningsmasse 3350 m2. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2020.