Eneboliger 
Vi har kontakt med flere arkitekter og kan hjelpe deg med ditt prosjekt. Du får da en bolig som er tilpasset dine behov og budsjett samtidig som du får en skreddersydd bolig med god stedstilpasning. Vi bygger også boliger der kunden allerede har fått boligen tegnet.

Leilighetsbygg
Vi bygger fleremannsboliger og leilighetsbygg på oppdrag fra profesjonelle utbyggere. Er da ofte med tidlig i prosessen for å optimalisere bygget i forhold til arealutnyttelse og økonomi.

Hytter
Vi har de siste årene bygget en rekke spennende hytter og har opparbeidet oss god kompetanse på samarbeid med byggherre og arkitekter. Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Næringsbygg
Sammen med RSM as har vi de siste årene bygget 4 fjernevarmeanelegg der vi har hatt total ansvar for prosjektering og bygging. Vi har også bygget flere industrihaller, butikklokaler og kontorbygg.

Offentlige bygg
Helt siden oppstarten har vi hatt en rekke oppdrag for kommunene på Sørlandet. Har blant annet bygget skoler, barnehager, omsorgsleiligheter, administrasjonsbygg, renseanlegg, vannverk, mm.

Betongarbeid
Vi har lang og god erfaring med mange forskjellig typer betongarbeider og utfører alt av gulv, vegger, etasjeskiller og elementmontasje. Har også de siste årene utført vanntette betongkonstruksjoner i forbindelse med renseanlegg for både vann og avløp.

Rehabilitering
Gjennom mange år i bransjen har vi utviklet god kompetanse på ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse både for private og offentlige kunder.

       Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Ny logo for sentral godkjenning

Mesterbrevnemnda